I want to go to Kyoto!

เกียวโต เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ณ เมืองเกียวโตแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG มีประชากรทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 1200 ปี และเป็นเมืองหลวงเก่าก่อนกรุงโตเกียว「ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งเมืองหลวงเก่าเกียวโต」ได้มีการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีวัดและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น มีการจัดเทศกาลทั้งขนาดใหญ่และเล็ก รวมถึงเทศกาลกิองซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งต้นกำเนิดของ ผ้านิชิจิน-โอริ ผ้าไหมยูเซน วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น งานฝีมือโบราณ ละครโน พิธีชงชา การจัดดอกไม้ รวมไปถึงวัฒนธรรมสไตล์ป๊อป (Pop Culture) เช่น การ์ตูนและอนิเมชั่น อีกด้วย นิตยสารท่องเที่ยว「Travel and Leisure Magazine」ได้จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดทั่วโลกไว้ ซึ่งเกียวโตติด1ใน10 และในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากกว่า 55 ล้านคน ในตัวเมืองมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 38 แห่งและวิทยาลัยระดับอนุปริญญา มีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับอาชีวะศึกษามากกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นคน มีนักวิชาการรวมทั้งนักวิจัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่างๆ มากกว่าหนึ่งหมื่นคน ที่เกียวโตยังมีบริษัทที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี จำนวนมากกว่า 1,023 บริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น บริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Kyocera Corporation, Nintendo Co. , Ltd., Nidec Corporation, Shimadzu Corporation และ Murata Machinery Co., Ltd. ก็ตั้งอยู่ในเกียวโตด้วยเช่นกัน ในเมืองแห่งนี้คุณสามารถอาศัยอยู่ท่ามกลางศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ แขนงต่างๆของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว

ลักษณะ

 • ●เพื่อวัดความก้าวหน้าของการเรียนการสอนอย่างสมดุล
 • ●ทดสอบความเข้าใจด้วยการทดสอบแบบเฉพาะ
 • ●มีการสอบแบบทดลองและ คอร์สแบบติวเข้ม ก่อนเข้าสอบรับวุฒิการศึกษาหรือสอบเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ●เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, โรงเรียนอาชีวศึกษา
 • ●เข้าทำงานในบริษัท, ทำวีซ่าเพื่อการทำงาน

ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน! ศักยภาพหลัก 5 อย่าง ที่จะได้รับเมื่อเรียนที่ SCG

1

อ่านการ์ตูนได้! ฟังอนิเมชั่นรู้เรื่อง! คลาสเรียนวัฒนธรรมสไตล์ป๊อป !

เสริมเนื้อหาวัฒนธรรมสไตล์ป๊อปให้เป็นส่วนหนึ่งในคลาสเรียนเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการ์ตูน, อนิเมชั่นและSNS ในยุคปัจจุบัน นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา SCG ทุกคนที่สนใจ จะมีของขวัญพิเศษ คือ บัตรผ่านรายปีสำหรับเข้าใช้พิพิธภัณฑ์การ์ตูนแห่งชาติเกียวโต「Kyoto International Manga Museum」ซึ่งอยู่ห่างเพียง 3 นาทีจากโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นเชิงความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านการ์ตูนต้นฉบับที่มีแทรกเป็นพิเศษให้ในบทเรียนด้วยเช่นกัน

2

คลาสเรียนที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG เท่านั้น!

สอนให้คิดแบบหัวใจคิด:

อนให้คิดว่าเรียนเพื่อเป้าหมายอะไร? ทำให้นักเรียนมองเห็นแผนในการดำเนินชีวิตได้

สอนแบบให้ลงมือทำจริง:

คลาสเรียนที่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยการให้วาดแผนที่ภาพเพื่อที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มี Group work, Speech contest ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนและครูผู้สอน ได้ร่วมมือกันในชั้นเรียนสร้างบรรยากาศแบบไม่รู้เบื่อ

สอนแบบที่ปรึกษาการศึกษา:

เป็นเทคนิคการสอนที่จัดโดยทีมงาน Seiki Community Group ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 2,000 คน ใช้เทคนิคการสอนแบบ「ฟัง」「ถาม」「ยอมรับ」 โดยแต่ละวิธีจะช่วยสนับสนุน ความอยากเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดยกระดับให้นักเรียนสามารถเพิ่มทักษาในการสื่อสารได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมครูผู้สอน และผู้ปกครองที่ดำเนินการทั้งสิ้น 37 จังหวัดทั่วญี่ปุ่น

สอนแบบใช้เทคโนยี IoT:

เป็นการเรียนรู้ที่บ้านผ่านระบบ E-Learning โดยใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง

3

สอนถึงที่สุดจนกว่าจะเป็น

เราสอน จนกว่าคุณจะเป็น! หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว หน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอสซีจีไม่เพียงแต่จะสอนคุณในแบบที่คุณเข้าใจเท่านั้น แต่ฉันจะสอนคุณจนกว่าคุณจะทำได้ หากไม่เข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนหรือไม่สามารถเข้าสอบได้ ค่าเล่าเรียนสูงเราจึงจะสอนจนกว่าคุณจะทำได้ มาสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมกับระบบการเรียนรู้ขั้นสุดยอดกันเถอะ!

4

โรงเรียนที่ผ่านการรับรองโดย JPT เป็นแห่งแรก
โรงเรียนกวดวิชาของ SCG ผู้ชำนาญเรื่องการเก็งข้อสอบแห่งประเทศญี่ปุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการพูดคุย

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น「JPT® Japanese Language Proficiency Test」เป็นการทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่ทันสมัยซึ่งสามารถเห็นผลได้ใน 12 สัปดาห์ถัดไป วัตถุประสงค์คือ เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารขั้นสูง และการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยมุมมองอย่างเป็นกลาง ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันรวมถึงศักยภาพในการเรียนต่อและการจ้างงาน JLPT และ JPT นั้นเป็นการสอบคุณสมบัติระดับสูง ซึ่งการสอบในต่างประเทศ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาตินั้น เป็นอะไรที่ยากลำบากมาก นักเรียนเตรียมสอบจำนวนมากต้องมีความมานะอดทนขั้นสูง โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG หนึ่งในเครือ SEIKI COMMUNITY GROUP เป็นองค์กรด้านการศึกษาครบแบบวงจรที่ผลิตนักเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากไปยังมหาวิทยาลัยที่สอบเข้ายาก โรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมต้น และโรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นติวเข้มในหลักสูตรขั้นสูง เช่น「การเขียนเรียงความ」 และ「การฟัง」 ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเรื่องยากสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการเรียนในห้อง เรายังมีคำแนะนำจากทีมงาน Seiki Community Group กว่า 57 ปี ในการช่วยเลือกสถาบันเป้าหมาย วางแผนการศึกษา และคำแนะนำด้านปัญหาอื่นๆตามต้องการ

5

ระบบ Friend support ที่ช่วยให้คุณได้เพื่อนคนญี่ปุ่นแน่นอน! มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อใด ก็ปรึกษากันได้ทันที!

แม้ว่าคุณจะเรียนภาษาญี่ปุ่น หากไม่มีโอกาสได้ใช้ คุณจะไม่พัฒนา SCG มีมหาวิทยาลัย 110 แห่งและนักศึกษากว่า 1,900 คน เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ「เพื่อน」นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่น โดยคุณสามารถฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นตามเวลาที่กำหนดในทุกสัปดาห์ หรือมีโอกาสสนทนาโดยให้เพื่อนพาเดินทางรอบเมือง ฯลฯ ด้วยการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติที่หลากหลายของทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านทักษะ 4 ด้าน คือ「การอ่าน」「การเขียน」「การพูด」และ「การฟัง」ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยาภาพของคุณอย่างแท้จริง หากคุณต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเป้าหมายตามคุณต้องการ มันจะดีไม่ใช่น้อย แม้ว่าคุณเรียนจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG ไปแล้ว แต่มิตรภาพยังคงดำเนินต่อไป! ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักเรียนในประเทศที่คุณไม่คุ้นเคยหรือไม่? หากคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องการชีวิต การเรียนของคุณก็จะพลอยไม่ก้าวหน้าไปด้วยจริงไหม? โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเรื่องการเรียน การดำเนินชีวิตประจำวัน ประจำการอยู่ที่โรงเรียนเสมอ เพื่อช่วยเหลือคุณ รวมทั้งเรื่องขั้นทำวีซ่าและ ขั้นตอนการทำประกัน

รายละเอียด

หลักสูตร / ราคา / ส่วนลด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความสำคัญสำหรับนักเรียน

หลักสูตร

คอร์สเรียนต่อหลักสูตร 2 เปิดเทอมเดือนเมษายน คอร์สเรียนที่เน้นการสอนเพื่อสอบเข้าตั้งแต่โรงเรียนอาชีวะศึกษา จนถึงการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยที่ยาก
คอร์สทั่วไปหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เปิดเทอมเดือนตุลาคม คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการมีศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่ เพื่อต่อยอดในการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น
คอร์สหลักสูตรระยะสั้น คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตร 2 สัปดาห์! สามารถนำไปขอวีซ่าท่องเที่ยวได้

เนื้อหารายวัน

ช่วงเช้า (ระดับต้น-กลาง) ช่วงบ่าย (ระดับกลาง-สูง)
ชั่วโมงแรก 9:00~9:45 13:00~13:45
ชั่วโมงที่สอง 9:55~10:40 13:55~14:40
ชั่วโมงที่สาม 10:50~11:35 14:50~15:35
ชั่วโมงที่สี่ 11:45~12:30 15:45~16:30
คาบเสริม・เรียนตัวต่อต่อตัว 12:40~13:25 16:40~17:25
ช่วงเช้า (ระดับต้น-กลาง) ช่วงบ่าย (ระดับกลาง-สูง)
ชั่วโมงแรก
9:00~9:45 13:00~13:45
ชั่วโมงที่สอง
9:55~10:40 13:55~14:40
ชั่วโมงที่สาม
10:50~11:35 14:50~15:35
ชั่วโมงที่สี่
11:45~12:30 15:45~16:30
คาบเสริม・เรียนตัวต่อต่อตัว
12:40~13:25 16:40~17:25

ราคา

โปรดชำระเงิน ¥ 880,000 ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เราแจ้งผลการสมัครของ COE
เมื่อเรายืนยันการชำระเงินเราจะส่งใบรับรองการรับเข้าเรียนและ COE

หลักสูตรวิชาการ 2 ปี (ลงทะเบียนเดือนเมษายน)
ประเภท ปีแรก ปีที่สอง
ค่าลงทะเบียน ¥71,500
ค่าเล่าเรียน ¥770,000 ¥770,000
วัสดุหลักสูตร ¥22,000 ¥22,000
ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก ¥22,000 ¥22,000
ทั้งหมด ¥885,500 ¥814,000
หลักสูตรทั่วไป 1.5 ปี (ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม)
ประเภท ปีแรก ปีที่สอง
ค่าลงทะเบียน ¥71,500
ค่าเล่าเรียน ¥770,000 ¥385,000
วัสดุหลักสูตร ¥22,000 ¥11,000
ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก ¥22,000 ¥11,000
ทั้งหมด ¥885,500 ¥407,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

※กรุณาชำระเงินก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โปรดดูเอกสารที่แนบมา (pdf)
ค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตร ¥10,000
ประกันอุบัติเหตุ ¥6,500
ค่าตรวจสุขภาพ ¥5,050
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า ---

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมประจำปี

ปฏิทิน

เดือน กิจกรรม EJU (เตรียมสอบเพื่อเรียนต่อ) JLPT (สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
เม.ย. พิธีเปิดการศึกษาคอร์สหลักสูตร 2 ปี, ปฐมนิเทศ
☆ทัศนศึกษา
ติวข้อสอบ
พ.ค. ☆กิจกรรมแสนสนุก ติวข้อสอบ
มิ.ย. ☆ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ) ติวข้อสอบ
ก.ค. ☆กิจกรรมแสนสนุก สอบ
ส.ค. ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (2-3สัปดาห์) ติวข้อสอบ
ก.ย. ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ร่วง (1-2สัปดาห์) ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
ต.ค. พิธีเปิดการศึกษาคอร์สหลักสูต 1ปี 6 เดือน, ปฐมนิเทศ・ทัศนศึกษา ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
พ.ย. ☆กิจกรรมแสนสนุก สอบ ติวข้อสอบ
ธ.ค. ปิดเทอมภาคฤดูหนาว (1-2สัปดาห์) สอบ
สอบ ประกวดสุนทรพจน์
ก.พ. ☆กิจกรรมแสนสนุก
มี.ค. ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ผลิ (1-2สัปดาห์) ติวข้อสอบ
เม.ย. ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ) ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
พ.ค. ☆กิจกรรมแสนสนุก ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
มิ.ย. ☆กิจกรรมแสนสนุก สอบ ติวข้อสอบ
ก.ค. ☆ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ) สอบ
ส.ค. ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (2-3สัปดาห์) ติวข้อสอบ
ก.ย. ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ร่วง (1-2สัปดาห์) ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
ต.ค. ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ) ติวข้อสอบ ติวข้อสอบ
พ.ย. ☆กิจกรรมแสนสนุก สอบ ติวข้อสอบ
ธ.ค. ปิดเทอมภาคฤดูหนาว (1-2สัปดาห์) สอบ
ม.ค. ประกวดสุนทรพจน์
ก.พ. ☆กิจกรรมแสนสนุก สอบเข้ามหาวิทยาลัย
มี.ค. สอบปลายภาค, พิธีจบการศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Excursions

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ญี่ปุ่นและ เกียวโตต้องเรียนที่ SCG
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนในแบบฉบับ SCG ไม่มีใครเหมือน!

การที่จะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งนั้น สิ่งที่สำคัญมากๆคือการรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น และการได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงที่ไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้แบบทัศนศึกษาที่ SCG นั้น นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับประสบการณ์การค้างแรมที่หอพักฝึกอบรม, เข้าค่ายที่ Notojima Kids Land พร้อมรับประทานอาหารญี่ปุ่น + ลองทำเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก, ชมการจับปลาด้วยนกกาน้ำ, ล่องเรือในแม่น้ำ โฮซุกาวะ, ฝึกนั่งสมาธิแบบเซน, พิธีชงชา และพบปะกับเหล่านินจา ทั้งหมดนี้คือประสบการณ์แบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมโดยแท้จริง

ชีวิต

สิ่ถิ่นที่อยู่

เราร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เพื่อช่วยคุณค้นหาบ้าน

เรายังร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารจัดการห้องพักกว่า 20,000 ห้อง ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในตัวเมือง และให้บริการในราคาที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการลดภาระสำหรับนักเรียนของเรา

งานชั่วคราว

เปิดตัวงานพาร์ทไทม์!

สำหรับนักเรียนต่างชาติ การทำงานพิเศษนอกเวลาเพื่อหาค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG สามารถแนะนำงานพิเศษที่ดีที่สุดอันเหมาะสมกับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนผ่าน 「Kyoto Genki Club」ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นบริษัทมากกว่า 40 แห่ง จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราสามารถทำงานด้วยความอุ่นใจเพราะเราจะพาคุณไปถึงสถานที่เพื่อการสอบสัมภาษณ์นั่นเอง บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของ Kyoto Genki Club

อนาคต

อาชีพชาวญี่ปุ่นที่ยอมรับชาวต่างชาติ

ตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น มีชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศและทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก

บุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง

จำนวนชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท「ศิลปะ, ศาสนา, ข่าว, กฎหมาย・ บัญชี, การแพทย์, การวิจัย, บันเทิง」ที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมีจำนวน 10,553 คน

 • ผู้ตรวจสอบบัญชี รายได้ต่อปี 1,018,000,000 เยน
 • ทนายความ รายได้ต่อปี 3,290,000 เยน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา รายไปต่อปี 5,130,000 เยน
 • พยาบาล รายได้ต่อปี 5,250,000 เยน

จำนวนชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท「เทคโนโลยี・มนุษยศาสตร์・งานระหว่างประเทศ」ที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมีจำนวน 180,180 คน

 • ครูสอนภาษาอังกฤษ รายได้ต่อปี 3,200,000 เยนขึ้นไป
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT รายได้ต่อปี 6,000,000 เยน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม รายได้ต่อปี 3,000,000 – 4,000,000 เยน
 • ล่าม รายได้ต่อปี 3,000,000 เยนขึ้นไป
 • ดีไซน์เนอร์ รายได้ต่อปี 4,400,000 เยน

จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในวีซ่า“ การจัดการ / การจัดการ” คือ 22,888

 • ผู้บริหาร・ผู้จัดการบริษัทหรือโรงงาน รายได้ต่อปี 2,000,000,000 เยนขึ้นไป

จำนวนชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท「ทักษะพิเศษ」ที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมีจำนวน 39,378 คน

 • นักบิน รายได้ต่อปี 8,000,000 เยนขึ้นไป
 • พ่อครัว รายได้ต่อปี ประมาณ 5,000,000 เยน

จำนวนชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท「ฝึกงานด้านเทคนิค」ที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมีจำนวน 308,489 คน

 • รายได้ต่อปีของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (ช่างแรงงานฝีมือ) คือ 1,700,000 เยน

ช่างฝีมือที่ระบุ

ระบบจ้างงานแบบคัดเฉพาะผู้มีทักษะพิเศษ เริ่มตั้งแต่ปี 2019 (พ.ศ.2562) เป็นต้นมา

ใช้ผลสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 + ผลสอบด้านทักษะพิเศษ + หลักฐานการเข้าทำงานในบริษัท เพื่อรับวีซ่าสำหรับทำงาน 5 ปี

「สถานะภาพการทำงานและการจ้างงานบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง」ข้อมูลจาก (กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ, กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายได้ของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง จากการคำนวณเทียบมูลค่ารายได้โดยประมาณสำหรับแรงงานญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ข้อมูลล่าสุดของโรงเรียน

จำนวนนักเรียนต่างชาติ

จำนวนนักเรียนต่างชาติ (คน), มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 2,732 คน
มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) 1,503 คน
มหาวิทยาลัยริซึเมคัง (Ritsumeikan University) 2,416 คน
มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว (Kyoto Sangyo University) 269 คน
มหาวิทยาลัยเรียวโคคุ (Ryukoku University) 305 คน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG

265-2, SCG building, Makieyacho, Nakagyoku, Kyoto 604-0857
โทร. +81-75-746-3633
E-mail address : info@scg-language.com

เกี่ยวกับเรา SCG

ประวัติและภาพรวม

「SEIKI COMMUNITY GROUP」(SCG) ก่อตั้งเมื่อปี1962 (พ.ศ.2505) มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 57 ปี จำนวนห้องเรียนมี 135 ห้อง จำนวนนักเรียนมี 20,000 คน จำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้นมี 2,000 คน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

มีผลงานผลิตบัณฑิตผู้จบการศึกษาโดยรวมกว่าสองแสนคน สู่มหาวิทยาลัยชื่อดัง โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมต้น และโรงเรียนประถมศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University) 2,000 คน มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 8,000 คน มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) 12,000 คน และมหาวิทยาลัยริซึเมคัง (Ritsumeikan University) 10,000 คน

ความทุ่มเทที่มีต่อการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ประธานบริษัท SCG คุณโยชิคาสุ ซาซากิ「Mr. Yoshikazu Sasaki」ได้เข้าร่วมการประชุมการฟื้นฟูการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบ「Prime Minister Shinzo Abe」ตั้งแต่ปี 2012 (พ.ศ.2555) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในระยะเวลา7ปี รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันเขายังคง สร้างผลงานอันมีมีบทบาทในด้านต่างๆ อีกมากมาย

SCG (SEIKI COMMUNITY GROUP) ประธานบริษัท คุณโยชิคาสุ ซาซากิ「Mr. Yoshikazu Sasaki」

Yoshikazu Sasaki
CEO of SCG (SEIKI Community Group)

พวกเราคือ SEIKI COMMUNITY GROUP เป็นองค์กรด้านการศึกษาแบบครบวงจรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกียวโต และขยายขอบเขตไปรอบแถบคันไซของประเทศญี่ปุ่นมีโรงเรียนในเครือ เช่น โรงเรียนกวดวิชาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย, โรงเรียนกวดวิชา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล,โรงเรียนสำหรับผู้มีความถนัดทางพิเศษและสำนักงานสนับสนุนการจัดหางาน เป็นต้น ก่อตั้งเมื่อปี1962 (พ.ศ.2505) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งหมื่นสองพันคน จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG คือ การสอนและให้ความช่วยเหลือด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมที่แท้จริงของญี่ปุ่น เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น หรือสังคมระดับโลกในอนาคต ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนมายาวนานกว่า 57 ปี เกี่ยวกับการแนะแนวการทำข้อสอบ การติวเพื่อสอบเข้าระดับต่างๆ ทักษะการศึกษาผ่านการฝึกฝนด้านพรสวรรค์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา「Education coaching」 และการเรียนรู้แบบลงมือทำจริง「Active learning」 เป็นต้น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG ให้คำมั่นสัญญาว่า จะให้กาสนับสนุนด้านการศึกษาที่ดีที่สุดด้วย「ความมุ่งมั่น」เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง